Login Form

Top Panel

#UNSA-FF | Upisi

Upis na I. godinu I. ciklusa studija @UNSA-FF

- - - - - -

By Damir Kobilic

fb | | yt

A+ R A-

Odsjek za sociologiju

  • Objavljeno: Utorak, 25 Maj 2021 15:28
  • Klikova: 7840

Prvi studij sociologije u Bosni i Hercegovini započinje sa osnivanjem Katedre za filozofiju 1956. godine. Odsjek je prvobitno djelovao kao Odsjek za filozofiju i sociologiju čiji je respektabilan naučni i nastavnički kadar decenijama oblikovao filozofske, sociološke, kulturološke i jezičke discipline kroz kontinuiran pedagoški, nastavni i naučni angažman i na osnovu kojeg je u konačnici stvorio pretpostavke da se iz katedre za sociologiju razvije  samostalan Odsjek za sociologiju 2010.godine. Studij sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu bio je prvi studij iz oblasti društvenih nauka takvog tipa u Bosni i Hercegovini organiziran nakon Drugog svjetskog rata. Odsjek za filozofiju i sociologiju, te Katedra za sociologiju stoga je kroz pripremu stručnog kadra neposredno zaslužna i za osnivanje drugih srodnih studijskih grupa na Univerzitetu u Sarajevu i univerzitetima u Bosni i Hercegovini, te se s pravom može smatrati njihovim začetnikom. Od 2017/2018 akademske godine osnovana je i nova studijska grupa Sociologija i etnologija koja predstavlja prvi studij etnologije u Bosni i Hercegovini. Institucionalno bavljenje etnologijom, kao i istraživačka i izdavačka djelatnost do tada je najvećim dijelom povezana sa Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine. Studij Sociologije i etnologije cilja ka cjelovitom akademskom, naučnom i sistematskom proučavanju etnologije, kao i stvaranju stručne i naučne baze edukacijom kadra koji će kroz etnografski rad moći valjano pratiti, bilježiti i tumačiti  brojne svakodnevne i značajne promjene u životu stanovnika BiH. Studij se pored angažmana sociologa, ostvaruje i putem međuodsječke saradnje, jer je kadrovski pojačan nastavnicima sa drugih Odsjeka na Filozofskom fakultetu (Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju) koji su angažirani u izvođenju nastave kao i nastavnicima-vanjskim saradnicima i gostujućim profesorima. U akademskoj 2020/2021 godini počinje sa radom i drugi ciklus ovog studija.

Opširnije: Odsjek za sociologiju

Vodic_za_buduce_studente_24-25.jpeg

sociologija

© IT@Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet